homewie zijn wijinformatieprojectencontact

Het bouwproces in het kort:

- Initiatief
- Ontwerp
- Prijs- en contract vorming
- Werkvoorbereiding
- Uitvoering
- Oplevering  Initiatief terug naar boven  

Proficiat! U bedenkt zojuist een plan om iets te gaan bouwen. Heeft u gedacht aan bijvoorbeeld:
 • Hoeveel geld heb ik ter beschikking. Uw budget
 • Hoe groot moet het gebouw worden? Vloeroppervlak? Bouwlagen? Inhoud?
 • Inrichting
 • Afwerking
 • Wanneer start, wanneer moet het klaar zijn

De hierboven omschreven uitgangspunten noemt men in het kort ook wel het programma van eisen. (P.v.E)  Ontwerp terug naar boven  

U dient op zoek te gaan naar iemand die uw ideeën in een ontwerp kan omzetten. Men kan in contact treden met een architect of met een ontwerpstudio. Zaken die aan de orde komen zijn:

 • Te gebruiken materialen. Van invloed op bouwkosten, onderhoudskosten.
 • Bouwmethode. Hoogbouw, laagbouw. Gemetselde wanden of gestort/prefab, uitvoeringstijd
 • Arbo-wet. Wettelijke voorschriften t.a.v. arbeidsomstandigheden. Veiligheid voorop!
 • Toetsing bestemmingsplan. Het ontwerp moet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Maximale nokhoogte, goothoogte, afstand gevel tot straat etc.
 • Toetsing woningwet. Voldoet uw ontwerp aan de Woningwet 1992 en het daaraan gekoppelde Bouwbesluit en de Nieuwe Modelbouwverordening. Energie Prestatie Norm,
 • Mogelijk heeft de ontwerper al een kant en klaar ontwerp en met enige aanpassingen precies uw droom.
 • Globale prijsberekening aan de hand van bestek/bestektekening

  Prijs- en contract vorming terug naar boven  

Het uitrekenen van de prijs gebeurt door een bouwbedrijf, dat uw project later ook graag wil realiseren. Prijs- en contractvorming gebeurt aan de hand van:

 • Offertes worden aangevraagd bij leveranciers en onderaannemers.
 • De termijnbetalingen worden bepaald. (rentekosten)
 • Opdrachtgever: Komt de ingediende prijs overeen met het beschikbare budget.
 • Architect: Komt de ingediende prijs overeen met de kostenraming uit ontwerpfase
 • Bouwbedrijf: Hoe valt de ingediende prijs bij opdrachtgever en architect en hoe ten opzichte van de concurrentie.

  Werkvoorbereiding terug naar boven  

Voor een goede uitvoering is een goede werkvoorbereiding erg belangrijk. De volgende activiteiten vinden plaats;

 • Maken van een werkbegroting t.b.v. kostenbewaking, nacalculatie.
 • Maken van een of meer planningen.
 • Inkopen van materialen, vastleggen van onderaannemers.
 • Maken van een Arbo-plan.

  Uitvoering terug naar boven  

In deze fase wordt er gebouwd. De aannemer staat centraal. Tijdens de uitvoering zijn er verschillende partijen aanwezig:

 • Opdrachtgever: Hij controleert het werk conform bestek en tekeningen. Hij kan dit werk ook overdragen aan de architect.
 • Architect en constructeur: Controleren of het werk goed wordt uitgevoerd. Overleg over de details ten tijde van de uitvoering.
 • Onderaannemers: Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde werkzaamheden. Je kunt denken aan de heipalen, metselen, stukadoren, verwarming en elektrotechnisch werk.
 • Nevenaannemers: Dit zijn bedrijven aan wie de opdrachtgever zelf een deelopdracht uitgeeft. De opdrachtgever is dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze nevenaannemers.
 • Leveranciers: Het bouwbedrijf koopt in bij de leveranciers

  Oplevering terug naar boven  

In deze fase draagt de aannemer het gerealiseerde project over aan de opdrachtgever als die aan alle verplichtingen heeft voldaan. Bij de oplevering gaat ook de termijn van garantie en onderhoud in. Tijdens deze periode is het bouwbedrijf verplicht de geconstateerde(verborgen) gebreken te herstellen.

Home | Wie zijn wij | Informatie | Projecten | Contact
Copyright © 2007-2024 Aannemersbedrijf G.M. de Peijper